Front cover image for Människan i luften : human performance and limitations : hur du fungerar säkert och effektivt i en hyperdynamisk miljö : anpassad till JAR-FCL

Människan i luften : human performance and limitations : hur du fungerar säkert och effektivt i en hyperdynamisk miljö : anpassad till JAR-FCL

Print Book, French, [2001]
KSAK sevice AB (KSAB) : Depart pilottutveckling, Bromma, [2001]