Front cover image for Plan der Schelde van boven Antwerpen tot aan het dorp Doel : met de positie onzer scheepsmagt by de hervatting der vyandelykheden tegen de Belgen, op den 3den augustus 1831, enz.

Plan der Schelde van boven Antwerpen tot aan het dorp Doel : met de positie onzer scheepsmagt by de hervatting der vyandelykheden tegen de Belgen, op den 3den augustus 1831, enz.

Map, Dutch, 1832
uitgegeven bij F. Kaal, Te Amsterdam, 1832
1 kaart. : kopergrav. ; 45 x 64 cm.
192074205
Legenda: A-I, A-F, 1-9
Schaal [ca. 1:29.000].