Front cover image for W Armii Krajowej na Śląsku

W Armii Krajowej na Śląsku

Print Book, Polish, 1986
Wydawn. "Śląsk", Katowice, 1986