Front cover image for Ziemiaństwo polskie 1920-1945 : zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi

Ziemiaństwo polskie 1920-1945 : zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi

Print Book, Polish, 1988
Państwowe Wydawn. Nauk., Warszawa, 1988