Front cover image for Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier

Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier

Computer Program, Dutch, 1981
By Casparus Commelijn, Broer en Jan Appelaer, T' Amsterdam, 1981