Front cover image for Kontrollen av plantskoleväxter : betänkande

Kontrollen av plantskoleväxter : betänkande

Sweden
Print Book, Swedish, [1976]
Jordbruksdepartementet : LiberFörlag, [Stockholm], [1976]