Front cover image for Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde

Journal, Magazine, English, 1837-1870
Algemeen Etablissement voor de Zeevaart van de Wed. G. Hulst van Keulen, Amsterdam, 1837-1870