Front cover image for Sheng huo xiang qian kan, A qian yu ling guang

Sheng huo xiang qian kan, A qian yu ling guang

Print Book, Chinese, 2002
Gao fu guo ji wen hua, Taibei, 2002