Front cover image for Keimeno - epikoinōnia. Teuchos 1 : pōs graphoume kai pōs katanooume ta keimena

Keimeno - epikoinōnia. Teuchos 1 : pōs graphoume kai pōs katanooume ta keimena

Print Book, Greek, 2000
Hellēnika Grammata, Athēna, 2000