Front cover image for Xiao bu man

Xiao bu man

Print Book, Chinese, 2004
Nuowen wen hua shi ye gong si, Xinjiapo, 2004