Front cover image for 唐令拾遺

唐令拾遺

"Ling" shi zhong guo gu dai gui ding zheng zhi, jing ji, jun shi, wen hua, zong jiao deng ge zhong zhi du de xing zheng guan li fa gui, ben shu gong ji tang ling 33 pian, nei rong han gai tang dai she hui de ge ge fang mian
Print Book, Chinese, 1989
长春出版社 : 长春新华书店发行, Changchun Shi, 1989