Front cover image for Aplikovaná statistika : přednášky

Aplikovaná statistika : přednášky

Print Book, Czech, 2008
Vyd. 1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2008