Front cover image for Z kart historii Tczewa okresu mie̜dzywojennego : szkice historyczne

Z kart historii Tczewa okresu mie̜dzywojennego : szkice historyczne

Print Book, Polish, 2005
Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum" na zlecenie Urze̜du Miejskiego w Tczewie, Tczew-Pelplin, 2005