Front cover image for Z dziejów "Tygodnika Solidarność" : rozpracowanie "Tygodnika Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982

Z dziejów "Tygodnika Solidarność" : rozpracowanie "Tygodnika Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982

Print Book, Polish, 2007
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2007