Front cover image for Jagielnica, Czernelica

Jagielnica, Czernelica

Map, Undefined, 1884
Wydawnictwo Komisyi Fizyjograficznej Akademii Umieje̜tności, Kraków, 1884