Front cover image for Od sfałszowanego zwyciestwa do prawdziwej kleski : skice do portretu PRL

Od sfałszowanego zwyciestwa do prawdziwej kleski : skice do portretu PRL

Print Book, Polish, 1999
Wydawn. Literackie, Krakow, 1999