Front cover image for Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898-1945

Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898-1945

Print Book, Polish, 1974
Państwowe Wydawn. Naukowe, Warszawa, 1974