Front cover image for Fältforsök 1969 med gallringsmaskin typ tornsvängkran = Field trials 1969 with thinning machine type tower crane

Fältforsök 1969 med gallringsmaskin typ tornsvängkran = Field trials 1969 with thinning machine type tower crane

Gunnar Bäck, Lars Moberg (Author), Sven Sjunnesson (Author)
Print Book, Swedish, 1970
Skogshögskolan, Institutionen för skogsteknik, Stockholm, 1970