Front cover image for Simulering av gallringssystem tornsvängkran = Simulation of thinning system tower crane

Simulering av gallringssystem tornsvängkran = Simulation of thinning system tower crane

Gunnar Bäck, Sven Sjunnesson (Author)
Print Book, Swedish, 1970
Skogshögskolan, Institutionen för skogsteknik, Stockholm, 1970