Front cover image for Položenie rabočago klassa v Anglii

Položenie rabočago klassa v Anglii

Print Book, Undefined, 1926
T-vo 'Sěvernych Knigoizdatelej', S.-Peterburg, 1926