Front cover image for Działalność Akcji Katolickiej w dekanatach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1936-1939 : na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Działalność Akcji Katolickiej w dekanatach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1936-1939 : na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Print Book, Polish, 2004
Wydawn. "Rys", Poznań, 2004