Front cover image for L' art imaginatiu : les idees estètiques de Gabriel Ferrater

L' art imaginatiu : les idees estètiques de Gabriel Ferrater

Print Book, Catalan, 2007
Inst. d'Estudis Catalans, Barcelona, 2007