Front cover image for Konstrukcyjne i technologiczne podstawy projektowania przekładni ze̜batych o zaze̜bieniu wkle̜sło-wypukłym

Konstrukcyjne i technologiczne podstawy projektowania przekładni ze̜batych o zaze̜bieniu wkle̜sło-wypukłym

Jan Buczek
Print Book, Undefined, 1990
Wyd. Uczelniane, Lublin, 1990