Front cover image for Strijd om de rivieren : 200 jaar rivierenbeleid in Nederland of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier

Strijd om de rivieren : 200 jaar rivierenbeleid in Nederland of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier

Dit is een handelseditie van het proefschrift van Van Heezik. Eerder verscheen een verkorte versie. Deze uitgave van 2008 is echter een complete versie van het proefschrift (Delft, 2007). Bevat uitgebreide literatuuropgave, noten, geografische index en een persoonsregister (inclusief instanties). Centraal in het onderzoek staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier
Print Book, Dutch, 2008
Beleidsresearch.nl Van Heezik Beleidsresearch ; Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Haarlem, Den Haag, 2008