Front cover image for Faszyzm w Gdańsku, 1930-1945

Faszyzm w Gdańsku, 1930-1945

Print Book, Polish, 1993
Wydawn. Adam Marszałek, Toruń, 1993