Front cover image for Księgi pamięci gmin żydowskich : bibliografia = Jewish memorial books : a bibliography

Księgi pamięci gmin żydowskich : bibliografia = Jewish memorial books : a bibliography

Print Book, Polish, 2008
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008