Front cover image for Historia i wspó·lczesność w badaniach bibliologicznych : z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu ·Lódzkiego : praca zbiorowa

Historia i wspó·lczesność w badaniach bibliologicznych : z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu ·Lódzkiego : praca zbiorowa

Print Book, Polish, 2007
Wydawnictwo Ibidem, ·Lódź, 2007
207, [2] Seiten : il. ; 24 cm
300035415