Front cover image for Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd

Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd

Print Book, Swedish, ©1989-<c2002>
Bra böcker, Höganäs, ©1989-<c2002>