Front cover image for Društvena istraživanja

Društvena istraživanja

Journal, Magazine, Croatian, 1992
Institut za primijenjena društvena istraživanja, Zagreb, 1992