Front cover image for Przeobrażenia składu chemicznego wód krasowych południowej cześci Wyżyny Krakowskiej : (zlewnia Rudawy i Prądnika) = Transformations in chemical composition of karst water in the southern part of the Cracow Upland

Przeobrażenia składu chemicznego wód krasowych południowej cześci Wyżyny Krakowskiej : (zlewnia Rudawy i Prądnika) = Transformations in chemical composition of karst water in the southern part of the Cracow Upland

Print Book, Polish, 1996
Wyd. Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice, 1996
105 Seiten.
314049146
Mit. engl. u. franz. Zsfassung