Front cover image for Översyn av vissa regler i förordningen (1990:927) om statlig ersättningar för flyktingmottagande m.m

Översyn av vissa regler i förordningen (1990:927) om statlig ersättningar för flyktingmottagande m.m

Sweden
Print Book, Swedish, [1993]
Kulturdepartementet : Allmänna förlaget, Fritzes kundtjänst [distributor], [Stockholm], [1993]