Front cover image for Seznam telefonnichích ústředen, hovoren a účastniku̇ sítě Pražské

Seznam telefonnichích ústředen, hovoren a účastniku̇ sítě Pražské

Journal, Magazine, Czech, 19uu
Pošt a telegrafu̇ v. Praze, Prague, Czechoslovakia, 19uu