Front cover image for Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych : podręcznik akademicki

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych : podręcznik akademicki

Print Book, Polish, 2008
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2008