Front cover image for Inzake opgemeld-- : communicatie en advocatuur : bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993

Inzake opgemeld-- : communicatie en advocatuur : bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993

Print Book, Dutch, ©1993
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, ©1993