Front cover image for Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej

Print Book, Polish, 1993-1998
Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków, 1993-1998