Front cover image for 工程做法注释

工程做法注释

"Gong cheng zuo fa " gong 74 juan, ta shi qing dai guan shi jian zhu tong xing de biao zhun gui fan, ye shi zhu guan bu men he ding jing fei, yan shou gong cheng de yi ju ming wen
Print Book, Chinese, 1995
Di 1 ban
中国建筑工业出版社, Beijing, 1995