Front cover image for Lilla Juga : etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid

Lilla Juga : etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid

Print Book, Swedish, ©1991
Carlsson, Stockholm, ©1991