Front cover image for Infektionsmönster och värdväxtskillnader vid Melampsora-angrepp i Salixodlingar = Infection patterns and host differences in Melampsora attacks on Salix plantations

Infektionsmönster och värdväxtskillnader vid Melampsora-angrepp i Salixodlingar = Infection patterns and host differences in Melampsora attacks on Salix plantations

Print Book, Swedish, 1985
Avdelningen för energiskogsodling, Institutionen för ekologi och miljövård, Uppsala, 1985