Front cover image for Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : Český ekumenický překlad

Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : Český ekumenický překlad

Print Book, Czech, 1993
3., přeprac. vyd., 1. vyd. v České biblické společnosti View all formats and editions
Česká biblická společnost, Praha, 1993
Texty
1007, 283 s., [8] s. mp. ; 22 cm
9788090088184, 809008818X
36607621
Pozn
Vysvětl
Zkratky
Chronologické přehledy