Front cover image for Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku, 1920-1939.

Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku, 1920-1939.

Jerzy Gaj
Print Book, Polish, 1976
Państwowe Wydawn. Naukowe, Warszawa, 1976