Front cover image for Obcy czy swoi : z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku

Obcy czy swoi : z dziejów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku

Print Book, Polish, 1997
Wydawn. Nauk. WSP, Kraków, 1997