Front cover image for Filosofie en theologie : een gesprek tussen christen-filosofen en theologen

Filosofie en theologie : een gesprek tussen christen-filosofen en theologen

Print Book, Dutch, ©1997
Buijten & Schipperheijn in samenwerking met het Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte Amersfoort, Amsterdam, ©1997