Front cover image for Bijdrage tot de kennis der pancreas-distomatose bij het rund, veroorzaakt door eurytrema pancreaticum (Janson, 1889) Looss, 1907

Bijdrage tot de kennis der pancreas-distomatose bij het rund, veroorzaakt door eurytrema pancreaticum (Janson, 1889) Looss, 1907

Thesis, Dissertation, Dutch, 1933
Fa. Schotanus & Jens, Utrecht, 1933