Front cover image for "Śpij mężny" w Katyniu, Charkowie i Miednoje

"Śpij mężny" w Katyniu, Charkowie i Miednoje

Print Book, Polish, 1998
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa, 1998