Front cover image for Problémy umění a filozofie

Problémy umění a filozofie

Výbor přináší osm Lifšicových studií, jež představují cenný příspěvek k marxistické estetice a "zbrojnici argumentů a impulsů pro vítěznou polemiku s vulgárním sociologismem". Z 30. let pochází zásadní studie o Karlu Marxovi aotázkách umění a studie o Johannu Joachimovi Winckelmannovi. Stati o Hegelově estetice, marxismu a estetické výchově, o Gercenovi a Lunačarském byly poprvé otištěny v letech 1967-1968
Print Book, Czech, 1975
Svoboda, Praha, 1975