Front cover image for Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku : Teoretická východiska pro normování učeb. prací

Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku : Teoretická východiska pro normování učeb. prací

Print Book, Czech, 1978
SNTL, Praha, 1978