Front cover image for Prasa, kultura, wojna : studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945

Prasa, kultura, wojna : studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945

Print Book, Polish, 1999
Wydawn. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999