Front cover image for Menno Baron van Coehoorn : een veldheer in Wijckel

Menno Baron van Coehoorn : een veldheer in Wijckel

Beknopte biografie van de Nederlandse vestingbouwkundige (1641-1704) met speciale aandacht voor zijn landgoed in het Friese Twijckel en zijn praalgraf in de kerk aldaar. NL-ZmNBD
Print Book, Dutch, cop. 2009
Van Wijnen, Franeker, cop. 2009