Front cover image for Je moet weg, hier komen mensen wonen : woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990

Je moet weg, hier komen mensen wonen : woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990

Print Book, Dutch, 1993
SDU Uitgeverij Koninginnegracht, 's-Gravenhage, 1993