Front cover image for Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet

Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet

Hans Wallentin (Author)
Print Book, Swedish, 1978
Göteborgs universitet, Göteborg, 1978